I FDF elsker vi at opleve sammen; børn, unge og voksne. Vi kan lege, grine, opleve og udfordre sammen. I FDF laver vi huler, bygger kuglebaner, laver mad over bål og leger sammen. Det er de voksne der sætter rammerne for fællesskabet, og deres ansvar at alle har det sjovt.

FDF kredsene i Viborg driver i fællesskab FDF Sejlcenter Viborg, der består af 14 kanoer, 3 meginjoller, 1 stormegin og 2 følgebåde.
Fartøjerne står til rådighed for FDF kredsene i Viborg, men andre foreninger, kredse, troppe, grupper eller skoler har efter udlejers godkendelse også mulighed for at gøre brug af dem.

Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Overlund koster 800 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Prøv at deltage i et par møder og se om det er noget for dig at være medlem i FDF Overlund.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik i kredshuset. Spørg lederne om hvornår du kan købe ind i kredsens FDF-butik.

Gå til FDF butikken (55Nord)