For alle: Fastelavn Sommerlejr (Udlandstur)

For tumlinge:

For pilte:

For væbner: Væbnermesterskab

For seniorvæbnere: Væbnermesterskab

For seniorere: Væbnermesterskab